امکانات رزرواسیون

امکانات رزرواسیون

اعتبارات

به عنوان مدیر سیستم این امکان را خواهید داشت که اعتبار خاصی با توجه به نوع همکاری با سایر آژانس های مسافرتی به آنها اختصاص داده و بدین صورت آژانس های همکار قادر باشند تا سقف اعتبار تعیین شده توسط شما، خدمات خریداری نموده و به فروش برسانند.

20

سال

حضور فعال در عرصه وب شروع فعالیت 1376

2000

مشتری

تجربه همکاری با بیش از 2000 شرکت در اصناف مختلف و بیش از 150 آژانس مسافرتی

4000

وب سایت

مدیریت بیش از 4000 وب سایت و استفاده از تکنولوژی های بروز