امکانات رزرواسیون

امکانات رزرواسیون

تخصیص اعتبار به آژانس های همکار

بسته به نوع ارتباط و همکاری خود با آژانس های همکارتان این امکان را دارید تا به آژانس های همکار خود مبلغی را به عنوان اعتبار اختصاص دهید.

در این حالت در مرحله پرداخت از ایشان سوال می شود قصد اتصال به درگاه بانک را دارند و یا از اعتبار خود خرید می کنند. در صورت انتخاب گزینه خرید از اعتبار، خرید با موفقیت انجام شده و به همان میزان از اعتبار آژانس مربوطه کسر خواهد شد.

20

سال

حضور فعال در عرصه وب شروع فعالیت 1376

2000

مشتری

تجربه همکاری با بیش از 2000 شرکت در اصناف مختلف و بیش از 150 آژانس مسافرتی

4000

وب سایت

مدیریت بیش از 4000 وب سایت و استفاده از تکنولوژی های بروز