امکانات رزرواسیون

امکانات رزرواسیون

تنظیم کمیسیون خاص برای هر وب سرویس

امکان تنظیم کمیسیون خاص برای هر وب سرویس در پلتفرم رزرواسیون BasisFly وجود دارد.

به این صورت که امکان تعیین کمیسیون متفاوت به تفکیک خدمات هر وب سرویس برای شما وجود خواهد داشت.

20

سال

حضور فعال در عرصه وب شروع فعالیت 1376

2000

مشتری

تجربه همکاری با بیش از 2000 شرکت در اصناف مختلف و بیش از 150 آژانس مسافرتی

4000

وب سایت

مدیریت بیش از 4000 وب سایت و استفاده از تکنولوژی های بروز