امکانات رزرواسیون

امکانات رزرواسیون

دریافت خدمات چارتری از سایت های عضو BasisFly

در صورتی که تمایل به نمایش و فروش خدمات چارتری آژانس دیگری در بستر BasisFly بر روی سایت خود را دارید، این امکان وجود داشته و می توانید با هماهنگی آژانس مبدا از خدمات آنها در سایت خود استفاده نمایید.

20

سال

حضور فعال در عرصه وب شروع فعالیت 1376

2000

مشتری

تجربه همکاری با بیش از 2000 شرکت در اصناف مختلف و بیش از 150 آژانس مسافرتی

4000

وب سایت

مدیریت بیش از 4000 وب سایت و استفاده از تکنولوژی های بروز