دریافت لوح سپاس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران


[(img)|1035304770542001B|دریافت لوح سپاس از سازمان میراث فرهنگی|]

20

سال

حضور فعال در عرصه وب شروع فعالیت 1376

2000

مشتری

تجربه همکاری با بیش از 2000 شرکت در اصناف مختلف و بیش از 150 آژانس مسافرتی

4000

وب سایت

مدیریت بیش از 4000 وب سایت و استفاده از تکنولوژی های بروز