امکانات رزرواسیون

امکانات رزرواسیون

دریافت گزارش فروش وب سرویس

در این قسمت می توانید گزارش فروش خدمات وب سرویسی را به تفکیک هر وب سرویس و با فیلترهای مشخص از جمله بازه زمانی (بر اساس تاریخ قرارداد و یا تاریخ سفر)، کشور و شهر مبدا یا مقصد، نام وب سرویس، نام ایرلاین، شماره قرارداد، تامین کننده، و نوع خدمات شامل پرواز ، بیمه و هتل داشته باشید.

همچنین امکان دریافت فایل خروجی اکسل از گزارشان دریافتی را دارید.

20

سال

حضور فعال در عرصه وب شروع فعالیت 1376

2000

مشتری

تجربه همکاری با بیش از 2000 شرکت در اصناف مختلف و بیش از 150 آژانس مسافرتی

4000

وب سایت

مدیریت بیش از 4000 وب سایت و استفاده از تکنولوژی های بروز