امکانات رزرواسیون

امکانات رزرواسیون

موجودی اتاق ها

شما می توانید برای هر هتلی که تعریف می کنید ، تعداد موجودی هر نوع از اتاق ها را به تفکیک مشخص نمایید. به عنوان مثال تعداد n اتاق رو به دریا و m تعداد اتاق رو به جنگل جهت ارائه موجود دارید که در قسمت مربوطه وارد می نمایید.

همچنین گزینه On Request در نظر گرفته شده است که انتخاب آن به این معنی است که بر اساس درخواست مسافر ، درخواست رزور و هماهنگی های لازم توسط آژانس مسافرتی با هتل انجام خواهد شد.

20

سال

حضور فعال در عرصه وب شروع فعالیت 1376

2000

مشتری

تجربه همکاری با بیش از 2000 شرکت در اصناف مختلف و بیش از 150 آژانس مسافرتی

4000

وب سایت

مدیریت بیش از 4000 وب سایت و استفاده از تکنولوژی های بروز