امکانات رزرواسیون

امکانات رزرواسیون

سند

هر رویداد مالی در سیستم حسابداری شرکت ها ، حتما باید با سند مربوطه به ثبت برسد. این سند باید شامل اطلاعات دقیق و شرح معامله انجام شده باشد.

در سیستم حسابداری پنل رزرواسیون Basis Fly امکان ثبت این اسناد با جزئیات زیر وجود دارد :

- تاریخ و ساعت

- شماره فاکتور

- مشخصات خریدار

- شرح خدمات مورد معامله

- میزان اضافات یا کسورات

- جمع بندی نهایی مبلغ فاکتور

20

سال

حضور فعال در عرصه وب شروع فعالیت 1376

2000

مشتری

تجربه همکاری با بیش از 2000 شرکت در اصناف مختلف و بیش از 150 آژانس مسافرتی

4000

وب سایت

مدیریت بیش از 4000 وب سایت و استفاده از تکنولوژی های بروز