امکانات رزرواسیون

امکانات رزرواسیون

سهمیه بندی

می توانید برای آژانس های همکار سهمیه تعریف نموده و تا سقف مشخصی به آنها خدمات ارائه دهید.

بدین منظور در پنل رزرواسیون Basis Fly قسمتی جهت تعیین این مورد در نظر گرفته شده است که به راحتی قادر به سهمیه بندی بین آژانس های همکار خود خواهید بود.

20

سال

حضور فعال در عرصه وب شروع فعالیت 1376

2000

مشتری

تجربه همکاری با بیش از 2000 شرکت در اصناف مختلف و بیش از 150 آژانس مسافرتی

4000

وب سایت

مدیریت بیش از 4000 وب سایت و استفاده از تکنولوژی های بروز