امکانات رزرواسیون

امکانات رزرواسیون

کمیسیون ها

در سیستم فروش B2B پنل رزرواسیون basis fly این امکان وجود دارد که شما یک بار گروه کمیسیونی دلخواه خود را با درصدهای کمیسیون مختلف برای پرواز ، هتل و ... تعریف نموده و آژانس های مورد نظر خود را به آن گروه ارتباط می دهید. به این صورت که کارمندان آن آژانس از قوانین گروه کمیسیونی تعریف شده تبعیت خواهند کرد.

سه دسته کاربر در پنل تعریف خواهند شد :

- دسته اول کاربران یا مسافران عادی هستند که به صورت معمول امکان رزرو و پرداخت خواهند داشت.

- دسته دوم کارمندان آژانس های همکار هستند که با یک بار تعریف در سیستم و افزودن آنها به عنوان کارمند آژانس مربوطه ، سیستم با هر بار لاگین کاربر ، به طور هوشمند تشخیص خواهد داد از کدام آژانس وارد سیستم شده و به چه میزان اعتبار و کمیسیون دسترسی خواهد داشت.

- دسته سوم کارمندان اصلی آژانس مبدا و کانترها هستند که به دو صورت می توانند خرید یا رزرو انجام دهند ، یا به عنوان مسافر و کاربر عادی برای مسافران حضوری که به آژانس مراجعه می کنند ، و یا به عنوان کانتر آژانس همکار ، که در هر دو صورت شرایط مربوطه برای آنها لحاظ خواهد شد.

20

سال

حضور فعال در عرصه وب شروع فعالیت 1376

2000

مشتری

تجربه همکاری با بیش از 2000 شرکت در اصناف مختلف و بیش از 150 آژانس مسافرتی

4000

وب سایت

مدیریت بیش از 4000 وب سایت و استفاده از تکنولوژی های بروز