امکاناتی که برای مدیریت فروش وب‌سرویس‌ها در پنل مدیریت بیسیس‌فلای وجود دارد موارد زیر است:

تعریف اطلاعات اولیه وب‌سرویس در پنل مدیریت

تعریف اطلاعات اولیه وب‌سرویس در پنل مدیریت

امکان تعریف کاربری و تنظیمات وب‌سرویس‌ها

امکان تعریف کاربری و تنظیمات وب‌سرویس‌ها
مارک‌آپ کردن قیمت‌های وب‌سرویس

مارک‌آپ کردن قیمت‌های وب‌سرویس بر اسا پارامترهای مختلف وجود دارد. با استفاده از این امکان شما می‌توانید خدمات وب‌سرویسی را با نرخ دلخواه به فروش برسانید.

تنظیم کمسیون خاص برای هر وب‌سرویس

تنظیم کمسیون خاص برای هر وب‌سرویس